Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré používame na poskytovanie služieb, prispôsobenie reklám a analýzu prenosov

Čo sú to Cookies?

Súhlasím

Čo sú to Cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa vám uložia do počítača alebo vášho mobilného zariadenia (tablet či telefón) pri návšteve internetovej stránky. Súbory sa ukladajú do priečinku vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a obsah. Pri nasledujúcej návšteve tejto istej stránky prehliadač pošle informácie, ktoré sú uložené v súboroch cookies naspäť na stránku, ktorá súbory pôvodne vytvorila.

Internetová stránka vďaka tomu vie, že ste už našu stránku navštívili. Cookies vám môžu uľahčiť používanie stránky, stránka si napríklad zapamätá, že ste prihlásení pod svojou prezývkou a pri nasledujúcom načítaní nemusíte znova zadávať svoje prihlasovacie údaje. Používame dočasné a trvalé cookies, dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení kým nezavriete stránku. Naopak trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti (napr. pár týždňov, mesiacov) alebo dokým ich ručne nevymažete.

Smog v číslach

​Dnes nenapíšem žiadnu novinku, ani sa mi o tom nepíše príjemne. Sú situácie, ktoré riadi 'niekto' vyššie a my tento stav nedokážeme ovplyvniť. Z každej strany počúvame 'Smog trápi Slovensko', 'Kritická situácia na Slovensku'... 

SHMÚ už niekoľko dní upozorňuje na prekročenie obsahu častíc PM10 v ovzduší. Tlaková výš spôsobuje teplotnú inverziu , tá bráni cirkulácii vzduchu a čiastočky prachu ostávajú  pri zemi.

Tuhé častice PM10 PM2.5 

Častice polietavého prachu rôznej veľkosti rozptýlené v ovzduší, ktoré sa uvoľňujú najmä pri spaľovaní tuhých látok. Ich koncentráciu v ovzduší zvyšujú rôzne technologické priemyselné procesy, doprava, domáce kúrenie, spaľovne komunálneho a priemyselného odpadu. V prírode sú výsledkom vulkanickej činnosti, či prachových búrok. 

Jedinou cestou ako sa PM dostanú do ľudského organizmu je inhalácia. 

Zdravotné dôsledky vdychovania prachu závisia od veľkosti častíc. Zatiaľ čo väčšie častice (nad 10 µm ) spôsobia len podráždenie horných dýchacích ciest s kašľom a kýchaním, prípadne podráždenie očných spojiviek, menšie častice (< 2,5 µm) sa dostávajú do dolných dýchacích ciest a častice menšie ako 2,5 µm sa môžu usadzovať v pľúcach a prenikať do krvného obehu. 

Citlivé skupiny populácie sú astmatici, osoby s ochorením dýchacej a srdcovocievnej sústavy, veľmi malé deti a starí ľudia. 

Stále však nemáme dostatok informácií o dlhodobých účinkoch častíc PM10

Vplyvy na úmrtnosť a hospitalizácia z dôvôdu respiračných a kardivaskulárnych ochorení boli pozorované na úrovni priemernej dennej koncentrácie 100 µg/m3

Práve preto je to u nás v SR legislatívne ošetrené zákonom o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí , podľa ktorého sa pre PM10 vzťahuje povinnosť hlásenia prekročenia prahových hodnôt. 

'UPOZORNENIE'- ak 24-hodinová priemerná hodnota koncentrácie PM10 prekročí informačný prah 100 µg/m3 

'VÝSTRAHA' - ak 24-hodinová priemerná hodnota koncentrácie PM10 prekročí informačný prah 150 µg/m3 

Nebudem citovať zákony MŽP, stačí nám vedieť, že 

  • denná limitná hodnota na ochranu zdravia ľudí je 50 µg/m3 PM10
  • ročná limitná hodnota pre ochranu zdravia ľudí je 40 µg/m3 PM10 , ktorá sa nesmie prekročiť viac ako 7 krát za kalendárny rok. 

Tieto prachové častice nie sú jediným ukazovateľom znečistenia ovzdušia a možno by stálo za to skontrolovať svoju lokalitu a urobiť si prehľad . 

Na stránke SHMÚ (shmu.sk) si okrem bežnej predpovede počasia môžeme denne kontrolovať hodinové koncentrácie znečisťujúcich látok. 


Limitné hodnoty vybraných znečisťujúcich látok, horné a dolné medze na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia podľa vyhlášky č. 705/2002 Z.z.

Zdroj SAŽP

Zdroj : epi.sk 

Oxid siričitý SO2 - Najväčšie množstvá vznikajú pri spaľovaní fosílnych palív, v menšej miere ide o prirodzený únik SO2 z činných sopiek a teplých minerálnych prameňov. Denná limitná hodnota na ochranu zdravia ľudí je 125 µg/m3 Vyššie koncentrácie SO2 vyvolávajú chronické zápaly dýchacích ciest , podráždenie slizníc a očí. 

Oxidy dusíka NOx (N2O, NO, NO2) - Veľké množstvá oxidov dusíka sa do ovzdušia dostávajú prírodnou činnosťou, bakteriálnym rozkladom organických dusíkatých látok a hlavne spaľovaním fosílnych palív v peciach a motorových vozidlách. Tiež spôsobujú poškodenie dýchacích ciest a moderné pokusy na potkanoch potvrdili, že príčinou alergií je NO2, ktorý aktivuje imunitný systém a spôsobuje zvýšenú citlivosť pľúc na alergény. 

Oxid uhoľnatý CO - Je tiež výsledkom spaľovania fosílnych palív v priemysle a doprave, uvoľňuje sa aj pri požiaroch , či vulkanickej činnosti. Je to bezfarebný plyn, ktorý sa 130-krát aktívnejšie viaže na hemoglobin než kyslík. Vzniká karbonylhemoglobín COHb a pri koncentrácii 65 % COHb v krvi nastáva smrť. V mestách je koncentrácia CO okolo 5mg/m3. Pri koncentrácii 15mg/m3 ide o stav ohrozenia.

Olovo - Minimálne množstvo olova , ktoré príjmeme potravou je neškodné. Na vzduchu však oxiduje a vdychujeme už jeho oxidy. Do organizmu sa dostáva inhaláciou, výnimočne aj vstrebávaním cez porušenie kože. Olovo negatívne ovplyvňuje najmä tráviaci trakt, krvný obeh, srdcovo-cievny systém, obličky, imunitný systém, reprodukciu a dýchanie. Zlúčeniny olova majú mutagénne účinky a predpokladá sa aj súvislosť so vznikom zhubných nádorov pľúc a obličiek. 

Benzén - Toxický aromatický uhľovodík s výrazným negatívnym vplyvom na ľudský organizmus. Do atmosféry sa dostáva z výfukových plynov z dopravy aj chemického priemyslu (ropné rafinérie, spaľovanie fosílnych palív). Uvoľňuje sa tiež pri ťažbe uhlia a železných rud, spracovávaní dreva či v textilnom priemysle.Prirodzené zdroje sú opäť lesné požiare a sopečná činnosť, no tie sú oproti priemyselnému znečisteniu zanedbatelné. 

Ozón O3 - Ozón je sekundárne vznikajúcou látkou. Jeho vznik ovplyvňujú klimatické podmienky (teplota, intenzita slnečného žiarenia, vlhkosť vzduchu, rýchlosť vetra) a obsah oxidov dusíka (z dopravy a priemyslu) v ovzduší. Pri dlhšom pobyte na mieste s vysokou koncentráciou ozónu (350 µg/m3) sa dostaví pálenie očí, podráždenie slizníc v nose a v krku, v niektorých prípadoch tlak na hrudi, kašeľ a bolesť hlavy. 

Ak si aj priebežne pozriem aktuálny stav znečistenia ovzdušia v našom meste a budem sa snažiť aspoň cez víkendy vymeniť mesto za čistý vzduch, už pri myšlienke, čo vdýchnem každé ráno na štyroch svetelných križovatkách cestou do práce, mi 'mrzne' úsmev na tvári. 

O tom, že susedia v dedine, kam utekám cez víkendy za čerstvým vzduchom, pália pravidelne plastové fľaše na dvore, môžem napísať knihu. Snáď raz niekto naberie odvahu ich upozorniť, alebo udať, lebo to by zničilo susedské vzťahy! 

Napriek aktuálnemu stavu znečistenia prostredia na Slovensku sme na tom stále lepšie ako Peking , či Londýn. Ten zažil zatiaľ najhoršiu situáciu v roku 1952, kedy 'Veľký Londýnsky Smog ' zabil a nakazil v priebehu niekoľkých dní tisíce ľudí .

Ohodnoťte tento článek:
 

Komentáře

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre. Buďte prvým, kto napíše komentár
Guest
piatok, 20. apríl 2018

Captcha Obrázek

Podobné články

Najnovšie články

Diskusia

Monika Požehnané komerčné Vianoce
12. december 2017
Náhodou ja si Vianoce bez pravej Coca coly neviem predstaviť...keď som bola malá bola len výnimočne ...
Milan Z Košíc do Walesu - 31 dôvodov prečo navštíviť Wales
13. november 2017
Prosím o info, v ktorom čase v roku je najlepšie navštíviť Wells
Pali99 Príde obdobie temna aké poznáme z filmov?
23. december 2016
Veľmi zaujímavé prirovnanie z pohľadu dosiaľ známych vedeckých poznatkov a autorovej predstavivos...